O nama

Tourism Lab studentska je udruga osnovana 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu pod imenom Udruga studenata turizma Ekonomskog fakulteta.
Nakon nekoliko godina neaktivnog rada ponovno je obnovljena 2016. godine, a novo ime dobila je 2018. godine. Udruga je bila usmjerena na rad isključivo u
području turizma, ali povećanjem obujma svog poslovanja i aktivnosti, pokazuje interdisciplinarnost turizma i širi svoj rad na ostala područja.

Povezivanje studenata pružajući im dodatno znanje i praktično iskustvo kroz organizaciju i rad na projektima Udruge. Poticanje razvoja mladih i njihove proaktivnosti u području turizma, podržavaući inicijative i aktivnosti članova te upoznavanje i povezivanje studenata sa akademskom i gospodarskom zajednicom

Djelovati kao prepoznatljiva Udruga specijalizirana za područje turizma te ostale interdisciplinarne djelatnosti s širokim spektrom mogućnosti za stjecanje novih iskustava i praktičnih znanja za svoje članove

  • Promocija turizma kao struke
  • Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
  • Utjecaj na kvalitetu studija
  • Pružanje dodatnih edukacija studentima i članovima udruge kroz projekte Udruge
  • Povezivanje studenata s poduzetnicima i poduzećima kroz projekte Udruge
  • Komunikacija, povezivanje i razmjena iskustava sa sličnim organizacijama u Hrvatskoj i u inozemstvu
  • Omogućavanje i poboljšavanje društvenog i edukativnog napredovanja studenata