Timovi

Rad Udruge temelji se na suradnji i interakciji 4 timova, od kojih svaki ima vrlo važnu ulogu u stvaranju ideje, kreiranju te cjelokupnom procesu realizacije projekta i popratnih aktivnosti.

Najvažniji su timski rad i sinergija unutar tima, kao i na razini cijele udruge kako bi se svaki zamišljeni projekt i sproveo u djelo!

Timovi Udruge su Marketing, Projekti, Financije i sponzori te Predavanja i ljudski potencijali, a koji god da tim odabereš ne možeš pogriješiti!

Osim toga, organizacija internih radionica omogućuje razmjenu znanja te stjecanje vještina i upoznavanje s korištenjem alata i programa s kojima se koriste drugi timovi! Na taj način moguće je pobliže upoznati rad drugih timova te se na sljedećoj regrutaciji realocirati u neki drugi tim ukoliko se stvori interes za time.

Klikom na naziv svakog tima možeš saznati čime se koji tim bavi 🙂